Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

14 That Night

14 That Night (2016)

Full Cast & Crew

Movie Page
Person Type Job Role(s) Episodes
Shin Adachi
Shin Adachi
Crew Directing Director, Writer 67.20
Ken Mitsuishi
Ken Mitsuishi
Cast Actor 555555.5
Mari Hamada
Mari Hamada
Cast Actress Takashi's mother 3333333
Miyoko Inagawa
Miyoko Inagawa
Cast 999999.9
Chika Uchida
Chika Uchida
Cast Actress 714285.64285714
Shohei Uno
Shohei Uno
Cast Actor 624999.9375
Tadashi Sakata
Tadashi Sakata
Cast 666666.6
Ryusuke Komakine
Ryusuke Komakine
Cast Actor 769230.69230769
Mugi Kadowaki
Mugi Kadowaki
Cast Actress Takashi's sister 2499999.75
Yuumi Goto
Yuumi Goto
Cast Actress 909090.81818182
Kentaro Ito
Kentaro Ito
Cast Actor Takashi's problematic classmate 1666666.5
Yuzu Aoki
Yuzu Aoki
Cast Mitsuru Tada 1428571.2857143
Masato Wada
Masato Wada
Cast Actor boyfriend of Takashi's sister 1999999.8
Nana Asakawa
Nana Asakawa
Cast Actress Takashi's childhood friend 9999999
Naoki Inukai
Naoki Inukai
Cast Takashi Oyama 9999999
Rasei Nakajima
Rasei Nakajima
Cast Satoshi Okada 1249999.875
Akimasa Kawaguchi
Akimasa Kawaguchi
Cast Tsuyoshi Takeuchi 1111111
Guadalcanal Taka
Guadalcanal Taka
Cast 588235.23529412
Person Type Job Role(s) Episodes
Back to Top