Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

14+ (2015)

Full Cast & Crew

Movie Page
Person Type Job Role(s) Episodes

Olga Khlebnikova
Crew Art Production Design 85.60

Vera Korotaevskaya
Crew Production Executive Producer 80.00

Andrey Zaytsev
Crew Directing Director, Writer 88.10

Vladimir Golovnitsky
Crew Sound Sound Designer 85.30

Yuriy Kolganov
Cast Actor Okhrannik (Security guard) 499999.95

Natalya Pikula
Cast Actress Uchitel matematiki (Mathematic teacher) 526315.73684211

Shandor Berkeshi
Cast Actor Papa Viki (Vika's Father) 1999999.8

Anna Rud
Cast Actress Tyotya Sveta (Aunt Sveta) 624999.9375

Aleksey Filimonov
Cast Actor Volkov 909090.81818182

Dmitriy Blokhin
Cast Actor Dyadya Valera (Uncle Valera) 3333333

Irina Frolova
Cast Actress Mama Viki (Vika's Mother) 2499999.75

Aleksandr Kononets
Cast Actor Khuligan (Hooligan) 833333.25

Aleksandra Vinogradkina
Cast Stefaniya 434782.56521739

Aleksey Kurtsyn
Cast Actor Khuligan (Hooligan) 769230.69230769

Daniil Pikula
Cast Actor Vityok 1249999.875

Dmitry Barinov
Cast Actor Dron 1428571.2857143

Eldar Kalimulin
Cast Actor Khuligan (Hooligan) 714285.64285714

Elizaveta Makedonskaya
Cast Katya 999999.9

Gleb Kalyuzhny
Cast Actor Lyosha 9999999

Kseniya Pakhomova
Cast Actress Rusalka (Mermaid) 1111111

Maksim Palashchenko
Cast Uchitel istorii (History teacher) 555555.5

Olga Ozollapinya
Cast Actress Lyosha's Mother 4999999.5

Sergey Gabrielyan
Cast Actor Khuligan (Hooligan) 666666.6

Ulyana Vaskovich
Cast Actress Vika 9999999

Viktor Prusikov
Cast Actor Stepan 416666.625

Vladislav Goryachkin
Cast Actor Brat Viki (Vika's Brother) 1666666.5

Aleksandr Boev
Cast Actor Politseyskiy (Policeman) 476190.42857143

Sonya Uritskaya
Cast Actress Prodavshchitsa (Saleswoman) (as Sonya Uritskaya) 454545.40909091
Person Type Job Role(s) Episodes
Back to Top