Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Yurkiny rassvety

Limited Series
1974-
1h 15m
Russian
Drama
Yurkiny rassvety Poster
Yurkiny rassvety Poster

Yurkiny rassvety

Limited Series
1974-
1h 15m
Russian
Drama
Rating
WATCHMODE
n/a
IMDB
Yurkiny rassvety (1974) on IMDb
CRITIC SCORE
n/a

Where to watch

At the moment we can't seem to find any streaming sources for Yurkiny rassvety in USA.

Cast

Nina Sazonova
Nadezhda Petrovna Khmel, mother of ...
Nikolai Timofeyev
Nikolai Karpovich Khmel, father of ...
Georgiy Kulikov
collective farm of the collective f...
Svetlana Tormakhova
Evgenia Alekseevna Grinevskaya
Mikhail Golubovich
Ivan Khmel, brother of Yuri
Larisa Leonova
Aunt Zina
Vasiliy Yakovlev
grandfather Yuri
Gennadi Korolkov
Vasily Kurennoy, First Secretary
Leonid Marchenko
Pavka Klychkov, friend of Yuri
Galina Dolgosvyaga
Tatyana, wife of Ivan
Irina Kalinovskaya
Alka Stukalina, former bride of Yur...
Ivan Krasko
Alexander Sergeevich, collective fa...
Alexey Krychenkov
Yefim Zabolotny
Igor Kozlov
Mikhail Dmitrievich, teacher
Alexey Purshev
Volodya Rusakov, Secretary of the D...
Nadezhda Samsonova
Anna Danilovna (Zhenya's mother)
Lyudmila Sosyura
Olga Fedorovna, accountant
Olga ReusPetrenko
Valentine
Margarita Krinitsyna
Marya Borisovna, mother of Petya Vi...
Neonila Gnepovskaya
woman at the bus stop
Directed By: Nikolai Ilyinsky
Full Cast & Crew

Featured Comments/Tips

None of your fellow streamers have left comments/tips yet. Leave one?

Featured User Reviews

None of your fellow streamers have a review yet. Leave one?
Back to Top