Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Dreams for Sale

Dreams for Sale (2012)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Katsumi Yanagijima
CrewCameraDirector of Photography

Ryuji Miyajima
CrewEditingEditor

Miwa Nishikawa
CrewDirectingDirector, Screenplay, Story

Miwako Kobayashi
CrewCostume & Make-UpCostume Designer

Rena Tanaka
CastActressSatsuki Tanahashi

Sadawo Abe
CastActorKanya Ichizawa

Sawa Suzuki
CastActressReiko Mutsushima

Takako Matsu
CastActressSatoko Ichizawa

Teruyuki Kagawa
CastActorShunsaku Tonoike / Akihiro Tonoike

Tsurube Shofukutei
CastActorTetsuji Dojima

Yûsuke Iseya
CastActorJiro Ota

Kanji Furutachi
CastActorYoshinori Higashiyama

Kyosuke Yabe
CastActorKoichiro Okayama

Koichi Ohori
CastKenichi Nakano

Tamae Ando
CastActressNoriyo Oota

Yuka Ebara
CastHitomi Minagawa

Tae Kimura
CastActressTakiko Kinoshita

Kana Kurashina
CastActressAyame Saeki

Kazuta Sato
CastActor

Katsuya Kobayashi
CastActorHisao Kanayama
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top