Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

First of May

First of May (2015)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Chou Ko-Tai
CrewProductionProducer, Director, Story

CinCin Lee
CrewSoundMusic

Jade Yuan
CrewWritingWriter

Don Wong Tao
CastActorKe-Ming's Father

Richie Jen
CastActorLin Ke-Ming

Tou Tsung-Hua
CastActorChang Kai-Liang

Kate Yeung
CastActressKiki

Margaret Wang
CastActressChen Hsiu-Ru

Victor Wong
CastActorMr. Ke

Alyssa Chia
CastActressWang Lei

Peng Sun
CastActorFatty

Lyan Cheng
CastActressShen Yi-Pai / Wong Lei (young)

Cindy Yang
CastKate Tsai

Ivy Shao
CastActressChang Huai-Wen

Tino Bao
CastShen Shang-Chuan

Shih Chih Tian
CastActorLin Ke-Ming (young)

Phoebe Huang
CastActressMrs. Ke

Sara Yu
CastActressKe-Ming's Sister

Blaire Chang
CastActress

Anderson Cheng
CastActorYeh Chung-Shu
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top