Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Gokuraku sent Kyony yumomi

Gokuraku sentô: Kyonyû yumomi (2011)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Yoshikazu Katō
CrewDirectingDirector

Tsutomu Kondô
CrewWritingScreenplay

Tomohiro Okada
CastActorTorino Jôji

Seiji Nakamitsu
CastActorShô Ôtomo

Atsushi Tsuda
CastActorUma Nami-kun

Mari Yamaguchi
CastActressYuri Ôtomo

Riri Kouda
CastActressTatsuko Sawai

Tôshi Yanagi
CastMakoto Baba

Hitomi Tanaka
CastActressKazuko Umeno

Hajime Ota
CastActorShingo Watari
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top