Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

High Kick Angels

High Kick Angels (2014)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Yoshiya Obara
CrewSoundSound Recordist

Emiko Tsuyuki
CrewArtProduction Design

Fuyuhiko Nishi
CrewWritingScreenplay, Original Story

Yokoyama Kazuhiro
CrewDirectingDirector

Hiroyuki Yoshida
CrewDirectingAction Director

Hironori Yamasaki
CrewCameraDirector of Photography

Hideyuki Asada
CrewSoundOriginal Music Composer

Tatsuro Ariki
CrewSoundOriginal Music Composer

Ryu Nakatani
CastTanaka

Mayu Kawamoto
CastActressAsuka Kondo

Kanon Miyahara
CastActressSakura Yamanami

Chisato Morishita
CastActressJ Rose

Risako Ito
CastActressFuyumi Igarashi

Hirona Nagashima
CastActressMiku Harusawa

Kaede Aono
CastActressMaki Akagi

Shingo Koyasu
CastOtaka

Nana Shirai
CastActressJ Kid
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top