Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Sure Death 4

Sure Death 4 (1987)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Akira Nakahara
CrewWritingWriter

Kinji Fukasaku
CrewDirectingDirector, Writer

Masaaki Hirao
CrewSoundOriginal Music Composer

Seiichi Ôta
CrewArtArt Direction

Tatsuo Nogami
CrewWritingWriter

Koichi Hirose
CrewSoundSound Recordist

Koichi Sonoi
CrewEditingEditor

Toshio Nakajima
CrewLightingLighting Technician

Shigeru Ishihara
CrewCameraDirector of Photography

Akira Matsuda
Cast

Daigo Kusano
CastActorTheatre Manager

Daisuke Awaji
CastActor

Haruko Sagara
CastActressOmitsu

Hirotaro Honda
CastActorIori Sugie

Hiroyuki Sanada
CastActorUkyo

Hitomi Kobayashi
CastActressOkiku

Ippei Hikaru
CastJunnosuke

Kazuko Kato
CastActressOtama

Keizo Kanie
CastActorKyuzo

Ken Nishida
CastActorOfficer Onizuka

Kin Sugai
CastActressSen

Kunihiko Mitamura
CastActorHide

Kyōko Kishida
CastActressBenten

Kōhei Sugiyama
CastActor

Makoto Fujita
CastActorMondo Nakamura

Mari Shiraki
CastActressRitsu

Masataka Iwao
CastActor

Mikio Narita
CastActorLord Sakai

Naomi Morinaga
CastActress

Satoshi Kurihara
CastActor

Shihori Nagasaka
CastActress

Shin'ichi Chiba
CastActorBunshichi

Takashi Sasano
CastActorYasukichi

Hiroaki Murakami
CastActorMasa

Kinji Nakamura
CastActor

Mineko Maruhira
CastActress

Takashi Fujiki
CastActorRoinma

Renji Ishibashi
CastActorKohei Yasuda

Hideo Murota
CastActorYahei Hirano

Jûkei Fujioka
CastActor

Yukio Miyagi
Cast

Mitsuko Baisho
CastActressOfuku

Takaya Shimoyama
CastActor

Shingo Nishida
Cast

Daijiro Tsutsumi
CastChikara Jinbo

Rantaro Mine
Cast

Shigeru Inoue
CastActor

Toshio Yamauchi
CastActorOfficer Tanaka

Michio Kai
Cast

Hitomi Tanabe
Cast

Emiko Maekawa
Cast

Miki Morita
Cast

Henra Sagara
CastMagistrate Okura

Yuki Kodate
CastActressYodaka

Ryusuke Skaizu
Cast

Koji Uki
Cast

Daishi Seigo
Cast

Takashi Takayoshi
Cast

Tatsuo Inada
Cast

Satoshi Fujikawa
Cast

Hayato Iwato
Cast

Tomoyuki Yamada
Cast

Shoji Sawada
Cast

Takemori Doi
Cast

Yukiko Morishita
Cast

Yunichi Hosokawa
Cast

Yoshikazu Suzuki
Cast

Mitsutatsu Nakamura
Cast

Michiko Miyai
Cast

Junko Katsura
Cast

Satoru Nagata
Cast

Shinya Watanabe
Cast

Yasuko Matsuyama
Cast

Ichiro Hasu
Cast

Hiroko Yuge
Cast

Hiroko Inabe
Cast

Kyoko Imamura
Cast

Eika Utsumi
Cast

Yoko Fujiwara
Cast

Masae Okada
Cast

Eri Akagawi
Cast

Kyôko Sawamura
Cast

Shizuka Nogami
Cast

Chihiro Matsunami
Cast

Takashi Komine
Cast

Tetsuko Yoshida
Cast

Kanki Asahi
Cast

Minoru Sanada
Cast

Akio Kobune
Cast

Mineto Nishio
Cast

Hideki Osako
Cast

Maya Tsuji
Cast

Hisako Kurenai
Cast

Ryoko Aizawa
Cast

Tomoko Hirose
Cast

Ryo Toshikura
Cast

Yararo Ban
Cast

Eri Saitou
CastActressOyumi
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top