Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Space Battleship Yamato Resurrection

Space Battleship Yamato Resurrection (2009)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Hiroshi Miyagawa
CrewSoundOriginal Music Composer

Kazuchika Kise
CrewVisual EffectsKey Animation

Kentaro Haneda
CrewSoundOriginal Music Composer

Shintarō Ishihara
CrewWritingStory

Atsuhiro Tomioka
CrewWritingScreenplay

Yoshinobu Nishizaki
CrewDirectingDirector, Producer, Writer, Original Film Writer

Itaru Saito
CrewVisual EffectsKey Animation

Bull Ishihara
CrewWritingScreenplay

Toshio Mori
CrewVisual EffectsKey Animation

Aya Tanaka
CrewVisual EffectsKey Animation

Yoshifumi Okawa
CrewVisual EffectsKey Animation

Junichi Hashimoto
CrewVisual EffectsKey Animation

Chafurin
CastActorKosaku Ohmura

Daisuke Namikawa
CastActorJun Kobayashi

Ichiro Nagai
CastActorSakezo Sado

Kappei Yamaguchi
CastActorRyohei Nakanishi

Kenichi Ogata
CastActorAnalyzer

Kentaro Ito
CastActorRyo Kamijo

Koichi Yamadera
CastActorSusumu Kodai

Kohsuke Toriumi
CastActorSaburo Kinoshita

Ryoka Yuzuki
CastActressMaho Orihara

Ryotaro Okiayu
CastActorJiro Shima

Takeshi Aono
CastActorShiro Sanada

Toru Furuya
CastActorTasuke Tokugawa

Akimitsu Takase
CastActorMinoru Goda (voice)

Ayumi Fujimura
CastActressMiyuki Kodai

Daisuke Sakaguchi
CastActorSho Tenma / So Tenma

Kenji Nojima
CastActorYoichi Sakurai

Noriko Yume
CastYuki Kodai

Fuyuka Ono
CastActressMiharu Sasaki
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top