Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

The Foundling

The Foundling (1939)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Agniya Barto
CrewWritingWriter

Rina Zelyonaya
CrewWritingWriter

Tatyana Lukashevich
CrewDirectingDirector

Faina Ranevskaya
CastActressLyalya (as F.G. Ranevskaya)

Olga Zhiznyeva
CastActressNatasha's Mother (as O.A. Zhiznyeva)

Pyotr Repnin
CastActorMulya (as P.P. Repnin)

Rina Zelyonaya
CastActressArisha

Rostislav Plyatt
CastActorKholostyak (as R.Ya. Plyatt)

Veronika Lebedeva
CastActressNatasha
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top