Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

The Warring States

The Warring States (2011)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Bruce Law
CrewDirectingAction Director

Jin Chen
CrewDirectingDirector

Tiger Hu Chen
CrewDirectingAction Director

Xinxin Xiong
CrewDirectingAction Director

Yuen Bun
CrewDirectingAction Director

Jamie Luk Kim-Ming
CrewDirectingAction Director

Shen Jie
CrewWritingWriter

Wang Jian-Jun
CrewProductionProducer

Guo Shoubao
CrewProductionProducer

Francis Ng
CastActorPang Juan

Kim Hee-seon
CastActressPang Fei

Sun Honglei
CastActorSun Bin

Ma Jingwu
CastActorQi prime minister

Lei Kesheng
CastActorShangdafu

Kiichi Nakai
CastActorKing of Qi

Waise Lee Chi-Hung
CastActorXuan Zheng-Shi

Jiang Wu
CastActorTian Ji

Xinxin Xiong
CastActorAssassin

Xue Cun
CastActorZhao messenger

Jing Tian
CastActressTian Xi

Guo Degang
CastActorZhou king

Xu Jiao
CastActressGou Zi

Fang Zige
CastActorHan King

Wu Jun
CastActorJia Bo

Liao Jingsheng
CastActor

Feng Enhe
CastActorWei king

Huang Haibing
CastActorZhao Emperor

He Yunwei
CastActorPrison doctor

Hai Mao
CastQi soldier
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top