Type in any movie or show to find where you can watch it, or type a person's name.

Zatoichi and the Fugitives

Zatoichi and the Fugitives (1968)

Full Cast & Crew

Movie Page
PersonTypeJobRole(s)

Hajime Kaburagi
CrewSoundOriginal Music Composer

Ikuo Kubodera
CrewProductionProducer

Iwao Ôtani
CrewEditingEditor

Kan Shimozawa
CrewWritingOriginal Story

Kanji Suganuma
CrewEditingEditor

Kazuo Miyagawa
CrewCameraDirector of Photography

Kimiyoshi Yasuda
CrewDirectingDirector

Kinya Naoi
CrewWritingScreenplay

Masaichi Nagata
CrewProductionExecutive Producer

Shigeru Katô
CrewArtArt Direction

Hiroshi Hijikata
CastActor

Hōsei Komatsu
CastActorMatsugoro

Jōtarō Senba
CastActorMinokichi

Kayo Mikimoto
CastOshizu

Kazuo Yamamoto
CastIsuke

Kyōsuke Machida
CastActorOgano Genpachiro

Kōichi Mizuhara
CastActorSennosuke

Seishirō Hara
CastActorSakata

Shintarō Katsu
CastActorZatoichi

Shōzō Nanbu
CastActorTokuzaemon

Takashi Shimura
CastActorDr. Junan

Teruko Omi
CastActress

Yukio Horikita
CastActorInokichi

Yumiko Nogawa
CastActressOaki

Akifumi Inoue
CastActorKumeji

Hisataro Hojo
CastGenta

Yukari Mizumachi
CastYoshida-ya's Maid

Rieko Oda
Cast

Ryuji Funabashi
CastUshimatsu
PersonTypeJobRole(s)
Back to Top